Komplety SB

W naszej ofercie posiadamy zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych SB wg EN 15048. Wyroby te spełniają wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Dążymy do utrzymania pełnej dostępności wyrobów SB do sprzedaży z magazynu.

Idź do góry
Rawlplug

Sustainable business, clear future.

więcej