Sekcja R&D

W strukturach naszego zakładu znajduje się zespół inżynierów odpowiedzialnych za rozwój wyrobów. Przyjmując filozofię by być jak najbliżej naszych klientów, osoby te uczestniczą w rozwoju wyrobu od momentu pierwszego zapytania do momentu uruchomienia produkcji seryjnej.

 

W pierwszym etapie nasi inżynierowie w porozumieniu z klientem, działem sprzedaży oraz zespołem laboratoriów dokonują analizy wykonalności. Jako zespół interdyscyplinarny uzgadniają wymagane parametry, wyjaśniają wątpliwości by uzyskać stu procentową satysfakcję z naszych wyrobów u naszych klientów.

 

 

W drugim etapie jest projektowany wyrób poprzez zdefiniowanie poszczególnych spęczek. Weryfikacja koncepcji wyrobu jest wykonywana przy użyciu programu do symulacji obróbki plastycznej QFORM. Dzięki symulacji możemy rozpoznać słabe elementy procesu i dokonać ich korekty przed przystąpieniem do realizacji wyrobu.

 

 

 

W trzecim etapie na podstawie zdefiniowanej technologii wyrobu, jest opracowany zestaw narzędzi. Operacja ta jest wykonywana przy pomocy oprogramowania Solid Edge, a narzędzia są wykonywane przez naszą narzędziownię (co daje nam pełny nadzór na pierwszym prototypowym zestawem).

W czwartym etapie zespół R&D przy współudziale dedykowanych operatorów przeprowadza prób technologiczne.

 

Dzięki kompetencjom zespołu R&D oraz mając możliwość wykonania własnych narzędzi, możemy zapewnić szybki i efektywny serwis naszych usług w zakresie uruchomienia nowych wyrobów.

 

Idź do góry

Rawlplug

Sustainable business, clear future.

ESG w Rawlplug