Historia

1957

W 1957 roku zarządzeniem nr 131 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10.08.1957r. zostało utworzone przedsiębiorstwo pod nazwą Łańcucka Fabryka Śrub.

1991

Łańcucka Fabryka Śrub została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A.

W kolejnych latach, na mocy obowiązujących przepisów, akcje Spółki zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych i znajdowały się w obrocie niepublicznym.

2005

Akcje Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. zostały wprowadzone do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce 17.02.2005 roku. Udany debiut giełdowy pozwolił pozyskać fundusze na pierwsze poważne inwestycje.

2008

W wyniku transakcji giełdowych Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Koelner.

W tym samym roku Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. przestała być spółką publiczną a jej przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione aportem do nowoutworzonego podmiotu działającego pod firmą Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.

Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A., w całości przejęła i kontynuuje jej działalność produkcyjną i handlową.

2013

Od 2013 roku Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o. o. należy do Rawlplug (dawniej Grupa Kapitałowa Koelner).
Od tego roku rozpoczął się również jej dynamiczny rozwój. W kolejnych latach Spółka przeszła gruntowną modernizacje. Zrealizowała szereg inwestycji, które zmieniły jej oblicze i postawiły ją w równym rzędzie z najnowocześniejszymi zakładami produkcyjnym z branży.
Najważniejsze z nich to: przebudowa hal produkcyjnych oraz parku maszynowego, w tym otwarcie Wydziału Auto-moto oraz zakup pięcio i sześciooperacyjnych maszyn, które umożliwiły rozwój technologii kucia, zmiane technologii obróbki cielnej, dostosowanie urządzeń do CQI9.

Idź do góry

Rawlplug

Sustainable business, clear future.

ESG w Rawlplug