Laboratoria

Oferujemy naszym Klientom wyroby najwyższej jakości. Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria w których wykonujemy testy pomiarowe na śrubach w zakresie M4 – M24.

Badania i testy, przeprowadzane w naszych laboratoriach nie tylko pozwalają nam potwierdzać zgodność procesów i wyrobów, ale także umożliwiają prowadzanie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych.

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

laboratorium kontrola jakości

Nasz zespół w produkcyjnej kontroli jakości wykonuje podstawowe badania wynikające z normy ISO 898 a są to:

 • badanie wytrzymałości Rm,
 • twardość HV, HRC,
 • próba granicy plastyczności Rp0,2
 • naprężenie pod obciążeniem próbnym,
 • wydłużenie A%,
 • przewężenie Z%,
 • solidność łba/ badanie na klinie,
 • udarność (również w ujemnych tem. do -60°C),
 • integralność powierzchni wg ISO 6157,
 • badanie zestawów wg ISO 15048,
 • analizy wyznaczające kruchość wodorową ISO 15330,
 • próba spęczania w celu określenia wad materiałowych.

Laboratorium Metalograficzne

laboratorium kontrola jakości

Jesteśmy w stanie wykonać skomplikowane analizy, takie jak:

 • pomiary mikrotwardości rdzenia HV10, powierzchni HV0,3,
 • mikroskopowa ocena struktur stali (badania mikrostruktur),
 • badania układu włókien, odwęglenia, wad materiałowych,
 • ocena jakościowa warstw dyfuzyjnych,
 • pomiar grubości warstw metoda mikroskopową wg ISO 1463,
 • badanie hartowności materiałów.

Laboratorium Pomiarowe (Długości i Kąta)

laboratorium kontrola jakości

Dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie następujących badań:

 • pomiary geometryczne wyrobów zgodnie z rys. lub normami, specyfikacjami,
 • wykonywanie analiz systemów pomiarowych MSA,
 • wykonywanie zdolności maszyn, procesu (SPC),
 • badanie minimalnego niszczącego momentu obrotowego MBmin,
 • badanie współczynnika tarcia,
 • wyznaczanie optymalnych momentów dokręcania dla części specjalnych.

Laboratorium Chemiczne

laboratorium kontrola jakości

Wykonuje między innymi:

 • analizę składu chemicznego,
 • pomiar grubości warstw metodami: magnetyczną, wagową oraz X-ray,
 • badania odporności korozyjnej w komorze solnej,
 • analizy chemiczne i fizykochemiczne różnych substancji,
 • badania w komorze klimatycznej z cyklami wg specyfikacji,
 • badania przyczepności warstw lakierniczych.

Potwierdzając zgodność prowadzonych procesów w próbie statystycznej na wyrobach finalnych możemy przyjąć, że wszystkie wyroby dopuszczone do sprzedaży spełniają wymagania klientów.

Idź do góry

Rawlplug

Sustainable business, clear future.

ESG w Rawlplug