Nowy certyfikat CE dla śrub HV & SB

śruby HV i SB

Z radością informujemy, że Koelner Rawlplug uzyskał certyfikat CE dla śrub HV & SB z Łańcuckiej Fabryki Śrub. Tym razem certyfikat został przyznany bezterminowo i nie wymaga odnawiania – konieczny będzie jedynie rutynowy coroczny audyt nadzoru.

Oznaczenie CE dla wyrobów budowlanych oznacza, że produkt jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz że został oceniony zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską lub została dla niego wydana Europejska Ocena Techniczna.

Certyfikat potwierdza, że zakładowa kontrola produkcji (ZKP) została oceniona jako zgodna z odpowiednimi wymaganiami oraz że wszystkie przepisy dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 15048-1:2007 i EN 14399-1: 2015 w ramach Systemu oceny zgodności 2+, są stosowane.

Niniejsza certyfikacja jest ważna tak długo, jak długo produkt, procedury oceny i weryfikacji spójności właściwości użytkowych, specyfikacje wymienionej normy zharmonizowanej lub proces produkcyjny nie uległy istotnej zmianie

Idź do góry

Rawlplug

Sustainable business, clear future.

ESG w Rawlplug