Reorganizacja i przenoszenie wydziału narzędziowego

W lutym 2017 został zakończony proces przenoszenia wydziału narzędziowego do nowej lokalizacji oraz proces reorganizacji tego wydziału.

W ramach przeprowadzonej reorganizacji wprowadzono między innymi narzędzia LEAN oraz utworzono specjalny zespół odpowiedzialny za kompletację narzędzi.

Powyższe zmiany pozwoliły nam na optymalizację zapasu materiałów produkcyjnych, zapewniły lepszy nadzór na produkcją w toku oraz wpłynęły na poprawę czasu w obszarze przezbrojeń (działania związane z SMED).

Dodatkowo, dzięki tej zmianie, w zdecydowany sposób poprawiły się warunki pracy naszych pracowników:

– nowa lokalizacja zapewnia dużo większy dostęp światła słonecznego, jako światło sztuczne zostało zainstalowane oświetlenie LED

– został zainstalowany nowy efektywny system odsysania oparów oraz usuwania pyłów procesowych.

Idź do góry

Rawlplug

Sustainable business, clear future.

ESG w Rawlplug